Formularz reklamacyjny 

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat (sprzedawca):………………………………………

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………….
Tel.: …………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: …………………………
Nazwa produktu: …………………………
Nr zamówienia: …………………………
Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Kiedy wady zostały stwierdzone

…………………………………………………………………………………………….

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana produktu na wolny od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………